Budowa domu

O czym pamiętać przy rozpoczęciu budowy domu?

Aby rozpocząć budowę naszego domu musimy posiadać kilka dokumentów i wypełnić kilka formalności.

 1. pozwolenie na budowę
 2. dziennik budowy
 3. tablica informacyjna
 4. zezwolenie na wycinkę drzew

Pozwolenie na budowę:

Wydawane jest przez Starostwo Powiatowe po zaakceptowaniu złożonego przez nas (lub osoby przez nas wyznaczonej - pełnomocnika) projektu budowlanego w 4 egzemplarzach. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku otrzymujemy decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zwrotnie 2 ostemplowane egzemplarze projektu (jeden dla nas i jeden dla Kierownika Budowy). Od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do rozpoczęcia robót budowlanych musi upłynąć jeszcze 14 dni – jest to czas na uprawomocnienie się decyzji.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna 3 lata od dnia, kiedy stała się ostateczna. Przerwanie budowy na więcej niż 3 lata powoduje wygaśnięcie decyzji. Po tym czasie rozpoczęcie budowy lub jej wznowienie może nastąpić tylko po uzyskaniu nowej decyzji.

 

Dziennik budowy:

Dziennik budowy zostaje wydany po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. Wydaje go właściwy organ administracji budowlanej, który go rejestruje, nadaje mu indywidualny numer oraz podbija każdą stronę pieczęcią urzędu. Można również dostarczyć swój egzemplarz Dziennika. Dziennik budowy posiada tzw. stronę tytułową, na której powinna się znaleźć:

 1. data wydania dziennika budowy
 2. numer dziennika budowy (nadany przez organ)
 3. liczba stron dziennika budowy
 4. data wydania dziennika budowy
 5. dane personalne inwestora
 6. numer i data wydania pozwolenia na budowę

Za prowadzenie dziennika odpowiada Kierownik Budowy.

 

Tablica informacyjna:

Za umieszczenie tablicy informacyjnej na terenie budowy odpowiada Kierownik Budowy. Powinna zawierać ona wszystkie najważniejsze dane: określenie rodzaju budowy oraz adres, numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora, nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, imiona, nazwiska, adresy oraz numery telefonu kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli występuje), projektantów, numery telefonów alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy.

Napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mieć wysokość co najmniej 4 cm.

 

Zezwolenie na wycinkę drzew:

Jeśli na terenie naszej działki rosną drzewa które wymagają usunięcia, niezbędne będzie złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na ich wycięcie. Wniosek ten należy złożyć w Urzędzie Gminy - Wydział Ochrony Środowiska. Obecnie w wielu urzędach znaleźć można gotowe formularze wniosku które trzeba wypełnić. Należy we wniosku określić nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a także podać przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa. 

Zezwolenie na wycięcie drzew nie jest konieczne w wypadku ścinania drzew lub krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków) i tych, których wiek nie przekracza pięciu lat.

O czym pamiętać w trakcie prac budowlanych

Uzyskanie pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie prac to dopiero początek trudnej drogi. Bardzo ważne jest aby w trakcie prac pamiętać, że budowa musi być realizowana na podstawie projektu. Jest to bardzo ważne, ponieważ bardzo często się zdarza, że Inwestorzy natchnieni weną twórczą mają szereg pomysłów na polepszenie swojego domu. Niestety niektóre zmiany mogą wymagać aneksu do pozwolenia na budowę, a to wiąże się z uzyskaniem powtórnej decyzji o pozwoleniu na budowę. O tym czy zmiana jest istotna czy też nie i możemy dokonać jej w trakcie prac bez konieczności wprowadzania ich poprzez procedurę aneksu wskazuje ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Dz.U.2003.207.2016. Art. 36a.

 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 2. W przypadku naruszenia przepisu ust. 1, właściwy organ uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę.
 3. Inwestor, w przypadku wątpliwości co do charakteru planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, występuje do właściwego organu, dołączając opinię projektanta, o udzielenie informacji, czy odstąpienie to wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 4. Właściwy organ udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia planowanych rozwiązań. Nieudzielenie informacji w tym terminie jest równoznaczne z uznaniem planowanego odstąpienia za nieistotne.

Kolekcje projektów

Znajdź projekt, jakiego potrzebujesz

Odkryj nasze możliwości

O nas samych i nie tylko

Projekty domów parterowych

Marzysz o nowoczesnym domu powiązanym z ogrodem, funkcjonalnym i ekonomicznym? Mamy doskonale rozwiązanie! Przedstawiamy gotowe projekty domów parterowych, wśród których na pewno znajdziesz model wpisujący się w Twoje potrzeby i oczekiwania. Odpowiednio zaprojektowany budynek parterowy to idealna opcja dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas i pieniądze. Dodatkowym atutem takiej inwestycji jest brak schodów, co daje możliwość bezpiecznego przemieszczania się dzieciom i ludziom starszym. Prezentujemy projekty, dzięki którym marzenia wielu naszych Klientów stały się rzeczywistością, Ty możesz być następny.

Nowoczesne projekty domów

Dom to Twoja życiowa przestrzeń, miejsce, w którym śpisz, bawisz się, relaksujesz, przystań, w której możesz się zaszyć i znaleźć wytchnienie po całym dniu ciężkiej pracy. Z naszą pomocą taki dom stanie się rzeczywistością. Nowoczesne projekty domów dostosowane do indywidualnego stylu życia. Design, mnóstwo naturalnego światła, funkcjonalność i elastyczne wykorzystanie przestrzeni – to i jeszcze więcej możemy zapewnić w naszych projektach. Każdy z naszych Klientów jest dla nas wyjątkowy, tak samo jak wyjątkowe są dla nas domy. Dlatego nie tylko podzielimy się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, ale również wsłuchamy w Twoje potrzeby i pragnienia.

Profesjonaliści

Myślisz o budowie nowoczesnego domu? Projekt stanowi podstawę do podjęcia jakichkolwiek działań. Jesteśmy po to, by pomóc Ci postawić pierwszy krok na drodze do realizacji marzeń o własnym domu jednorodzinnym. Zobacz nasz nowoczesny design. 

Potrzebujesz pomocy?

Chcesz wybudować dom ale nie wiesz jaki projekt wybrać? Zastanawiasz się, jaki projekt będzie odpowiedni na twoją działkę lub który spełni wymagania warunków zabudowy? Skontaktuj się z nami a pomożemy ci wybrać projekt odpowiedni właśnie dla Ciebie!

Dom+ logo
A.G.Siedleckiego 8/16
85-868 Bydgoszcz

Telefon:
+48 609 029 244
E-mail:
biuro@dom-plus.com.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

do góry